Receipt # LastNameCh FirstNameCh FirstNameEn LastNameEn Chinese Spring Chinese Teacher Chinese CR Chinese Time Wenhua Wenhua Teatcher Wenhua CR Wenhua Time Notes
376 Lindsay Andren ѧǰС1 ΰ 135 9:25-11:10 ͯ滭 117 11:20-12:10
45 Jennifer Baer CSLһ 227 9:25-11:10
109   Ρ Alexamder Cai 2 ڛ 114 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
109   Alicia Cai 2 ڛ 114 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
248   ˹ Allison Cai ҵ 204 10:20-1:05 SATIIĿ 214 11:20-1:05
282 Jonathan Cain CSL ѧǰ Ӣ 124 9:25-11:10
282 Ysabel Cain CSL ѧǰ Ӣ 124 9:25-11:10
200 Emily Cao CSLһ 223 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
200   Ethan Cao CSL ѧǰ Ӣ 124 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
126   James Cao CSL ѧǰ Ӣ 124 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
126   Jennifer Cao 1 ˼ 115 9:25-11:10 ͯ滭 117 11:20-12:10
326 ̸ Mencius Cao 滭С2 ά 125 12:15-1:05 need to pay $60 for this extra class
326 ̸ Mencius Cao 1 µ 222 9:25-11:10 С2 Sze-Leung Kwok 11:20-12:10
326 ͡ Tinglan Cao Ų 225 11:20-1:05 滭1 ά 125 9:25-10:10
61 Andrew Chan ߲ 224 11:20-1:05
152   Ԫ Franklin Chan ˲ 223 11:20-1:05 Χ 132 9:25-11:10
21  ˼ Jerry Chan IJ3 յ 220 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
21 Julia Chan һ1 ʯ 225 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
21   Justin Chan IJ3 յ 220 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
152   Myra Chan 2 ڛ 114 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10
61 Reed Chan ߲ 224 11:20-1:05
203 Amanda Chao CSLһ 223 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
59   Andrea Chau 3 224 9:25-11:10 赸С2 GYM 12:15-1:05
59  ϣ Jasper Chau CSL ѧǰ Ӣ 124 9:25-11:10
13  ˼ ӱ Jessica Chau IJ2 Ƿ 221 9:25-11:10 滭С2 ά 125 12:15-1:05
13   ӱ Kristi Chau IJ2 Ƿ 221 9:25-11:10
59   Michelle Chau 2 227 11:20-1:05 й 208 10:20-11:10
137 Sophia Chau ѧǰС1 ΰ 135 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
137 Winnie Chau 216 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10
252   Allan Chen Ƿ 221 11:20-1:05
365 Antony Chen 219 11:20-1:05 1 Kevin Lu 206 9:25-10:10
186 Betty Chen Ƿ 221 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
302 ֮ Bobby Chen ߲1 222 11:20-1:05 2 Kevin Lu 206 10:20-11:10
43   Christina Chen 1 յ 220 11:20-1:05
391 Danny Chen ÷ 112 9:25-11:10
189 Emily Chen 1 յ 220 11:20-1:05 Сٴ ³ 210 9:25-10:10
211   Estella Chen ʮ Ƽ 208 11:20-1:05 滭1 ά 125 9:25-10:10
324 Helen Chen 136 9:25-11:10 滭С2 ά 125 12:15-1:05
388 Hengpei Chen Χ 132 9:25-11:10
324 Herman Chen 2 ڛ 114 9:25-11:10 滭С2 ά 125 12:15-1:05
49   ΰ Jacky Chen CSLһ 223 9:25-11:10
82   Jefferson Chen С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10 need to pay $60 for this extra class
82   Jefferson Chen 1 ˼ 115 9:25-11:10 С2 ƽ 12:15-1:05
82   Jeffrey Chen 219 11:20-1:05 1 Զ 9:25-10:10
48  ½  Johnny Chen µ¶ 111 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
365 Joy Chen ˲ 212 11:20-1:05 Ȥζ˿컨1 212 9:25-10:10
48 ¿ Kelvin Chen µ¶ 111 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
366 ˼ Kevin Chen SATIIĿ 214 11:20-1:05
122   Lan Chen ˽ GYM 9:25-10:15
189   Lily Chen ߲ 224 11:20-1:05 1 Զ 9:25-10:10
119  Ө Ө Linda Chen ҵ 204 10:20-1:05 SATIIĿ 214 11:20-1:05
166   Linda Chen 1 ˼ 115 9:25-11:10
49   Linna Chen CSLһ 223 9:25-11:10
64  ˼ Lydia Chen ˲ 212 11:20-1:05 й 208 10:20-11:10
64  ˼ Lydia Chen Ȥζ˿컨1 212 9:25-10:10
64 ˼ Marcia Chen ѧǰС1 ΰ 135 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
319 Mason Chen IJ1 117 9:25-11:10
166   Michael Chen ˲ 212 11:20-1:05
319 Ӻ Michael Chen IJ1 117 9:25-11:10
211   Michelle Chen 1 ˼ 115 9:25-11:10 滭С2 ά 125 12:15-1:05
119   Nancy Chen 2 227 11:20-1:05
315 Ryan Chen һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10
366 ˼ Sean Chen SATIIĿ 214 11:20-1:05
151  ѩ Shirley Chen ҵ 204 10:20-1:05 1 Զ 9:25-10:10
186 ɭ Stany Chen Ƿ 221 11:20-1:05
302 ֮ Stephen Chen ѧǰ 113 9:25-11:10 С1 Ԫ 11:20-12:10
58   Tiffany Chen й 208 10:20-11:10
58   Tiffany Chen Ƿ 221 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
151  ΰ William Chen йʶ 204 9:25-10:15
151  ΰ William Chen ʮ Ƽ 208 11:20-1:05 2 Kevin Lu 206 10:20-11:10
397 ֣ ׿ Charie Cheng Ų 225 11:20-1:05
239 Kevin Cheng һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10
397 ֣ ֶ Lauren Cheng Ų 225 11:20-1:05
135 Ө Rebecca Cheng ʮ Judy Chen 210 11:20-1:05
405 Rong Cheng ̫
55   Chantal Cheung ˲ 223 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
375 Jason Cheung CSLһ 223 9:25-11:10 һѧѧ
313 Leon Cheung µ¶ 111 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10
313 Lisa Cheung µ¶ 111 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10
322 Andrew Chi һ1 ʯ 225 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10
322 Ҷ Christina Chi 1 µ 222 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10
245   Amanda Chin ߲ 224 11:20-1:05
221   Chistine Chin 1 µ 222 9:25-11:10 赸С2 GYM 12:15-1:05
245 ڼ Frank Chin 219 11:20-1:05
221 Jessica Chin 136 9:25-11:10 赸С2 GYM 12:15-1:05
57   Dana Chou 219 11:20-1:05 滭1 ά 125 9:25-10:10
219   ޱ Maggie Chou IJ2 Ƿ 221 9:25-11:10 赸С2 GYM 12:15-1:05
57   ͬ Stephen Chou IJ3 յ 220 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
20   Christine Chow 2 227 11:20-1:05 й 208 10:20-11:10
27    Alexander Chu 1 ˼ 115 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
318 Albert Chu µ¶ 111 9:25-11:10
50 ֣   stacey Chung µ¶ 111 9:25-11:10
5   Դ Melissa Cui 滭1 ά 125 9:25-10:10
5   Դ Melissa Cui Ƿ 221 11:20-1:05 GYM 10:20-11:10
5 Myra Cui ѧǰ 113 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
110 ̷  ӱ Ȩ Kevin Dam µ¶ 111 9:25-11:10
199   Eric Deng 219 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
33   Larry Deng ˲ 223 11:20-1:05
355 Eric Ding µ¶ 111 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
218   Hao-Qian Ding IJ3 յ 220 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
283   Matthew Ding ߲1 222 11:20-1:05 1 Kevin Lu 206 9:25-10:10
283 Rachel Ding һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
386 շ Sophie Ding ѧǰ 113 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
377 Angelina Dong һ2 Ƽ 219 9:25-11:10 ͯ滭 117 11:20-12:10
76 ʥ Eric Dong ѧǰ 113 9:25-11:10 ͯ滭 117 11:20-12:10
86   ܰ Sophine Du ˲ 212 11:20-1:05
170 ΰ̨ Christopher Elson 1 µ 222 9:25-11:10
251   Emily Fang IJ2 Ƿ 221 9:25-11:10 С2 ƽ 12:15-1:05
29  ѩ Jacy Fang 219 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
128  D Yang Fei ˲ 223 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
128 Yin Fei ѧǰ 113 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
331 Abigail Fitzhugh CSL ѧǰ Ӣ 124 9:25-11:10 need to pay $85 absent for a long time
331 Christopher Fitzhugh CSL ѧǰ Ӣ 124 9:25-11:10 need to pay $85 absent for a long time
373 Mathew Fong µ¶ 111 9:25-11:10
262 ɺ Alexis Freed µ¶ 111 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10 һѧѧ
258   Rebecca Fu Ƿ 221 11:20-1:05 滭1 ά 125 9:25-10:10
258   Richard Fu 1 յ 220 11:20-1:05 滭1 ά 125 9:25-10:10
265 Richard Gao 1 յ 220 11:20-1:05 ͮ
206 10:20-11:10
202 Veda Girishicumar CSLһ 223 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
193   Jason Gong µ¶ 111 9:25-11:10 С2 ƽ 12:15-1:05
193   Olivia Gong ߲1 222 11:20-1:05 ͮ
206 10:20-11:10
193   Olivia Gong Ȥζ˿컨1 212 9:25-10:10
150 Daniel  Gu 1 µ 222 9:25-11:10 С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10
22   Hannah Gu 1 յ 220 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
84   Monica Gu ߲1 222 11:20-1:05 1 Զ 9:25-10:10
150 Steven Gu CSLһ 223 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10
414 ǹ Zhiguang Guan ̫
362 ĺ Adam Guo 3 224 9:25-11:10 ΧС 132 11:20-1:05
249   Caohung Guo ˽ GYM 9:25-10:15
359 Eric Guo һ2 Ƽ 219 9:25-11:10
19   Jason Guo һ1 ʯ 225 9:25-11:10 ͯ滭 117 11:20-12:10
19   ӱ Jessica Guo ʮ Judy Chen 210 11:20-1:05 й 208 10:20-11:10
123   Karinna Guo IJ1 117 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
123   ҵ Kevin Guo IJ1 117 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
56   Margaret Guo ߲ 224 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
72   Michelle Guo Ų 225 11:20-1:05 й 208 10:20-11:10
323 ѩ Sophia Guo ÷ 112 9:25-11:10
359 Vincent Guo һ2 Ƽ 219 9:25-11:10
56  ά William Guo Ų 225 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
100   Yiqing Guo 3 224 9:25-11:10 赸С2 GYM 12:15-1:05
74   Crystal Han ѧǰС1 ΰ 135 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
74   Kyle Han 1 ˼ 115 9:25-11:10 С1 Ԫ 11:20-12:10
267  С Michelle Hao Ų 225 11:20-1:05
374 ׿ Lukas Harmeyer ѧǰС2 Ԭ 139 9:25-11:10
308 Adam He ѧǰ 113 9:25-11:10
165   Brian He 136 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
335 _ Chun Chit He 3 224 9:25-11:10 С2 ƽ 12:15-1:05
25   Devin He ʮ Ƽ 208 11:20-1:05 GYM 9:25-10:10
25   Ellen He 滭1 ά 125 9:25-10:10 need to pay $60 for this extra class
25   Ellen He ˲ 212 11:20-1:05 GYM 10:20-11:10
307 ޱ Felicia He 1 µ 222 9:25-11:10
155 Jimmy He һ2 Ƽ 219 9:25-11:10 ΧС 132 11:20-1:05
80 Matthew Herndndez µ¶ 111 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
80 Trevor Herndndez µ¶ 111 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
176  ҫ Shawn Ho ˲ 223 11:20-1:05
91   Brain Hong µ¶ 111 9:25-11:10
286  ܰ Elettra Hou IJ3 յ 220 9:25-11:10 滭С2 ά 125 12:15-1:05
336 Jack Hou ߲ 224 11:20-1:05 GYM 9:25-10:10
336 Jessica Hou 2 ڛ 114 9:25-11:10
184 Ф Cara Hsiao ѧǰС1 ΰ 135 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
184 Ф Emily Hsiao ֽС 139 11:20-12:10
184 Ф Emily Hsiao CSLһ 223 9:25-11:10 赸С2 GYM 12:15-1:05
89   Andrew Hu IJ1 117 9:25-11:10 С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10
105   Doris Hu ̫
297   Theresa Hu SATIIĿ 214 11:20-1:05
406 Yu Hu ̫
341 λ Allen Huang һ2 Ƽ 219 9:25-11:10 ͯ滭 117 11:20-12:10
94 Bowen Huang һ1 ʯ 225 9:25-11:10
105   ɺ Brittany Huang 219 11:20-1:05 й 208 10:20-11:10
242 Grace Huang 134 9:25-10:10 need to pay $60 for this extra class
242 Grace Huang Ƿ 221 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
105   Henry Huang Ų 215 11:20-1:05
174  Ө Katie Huang Ƿ 221 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
237   Kelly Huang Ų 215 11:20-1:05
174   Michael Huang ߲1 222 11:20-1:05 2 Kevin Lu 206 10:20-11:10
105   Rachel Huang Ų 225 11:20-1:05 й 208 10:20-11:10
236   Rick Huang Ų 215 11:20-1:05 GYM 9:25-10:10
341 Ricky Huang ͯ滭 117 11:20-12:10 need to pay $60 for this extra class
341 Ricky Huang һ2 Ƽ 219 9:25-11:10 С2 ƽ 12:15-1:05
197  ܷ Serena Huang һ2 Ƽ 219 9:25-11:10 С 110 11:20-12:10
105   Serena Huang Ų 215 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
46 Xiuqin Huang ˽ GYM 9:25-10:15
233 Yunzhen Huang ˽ GYM 9:25-10:15
364 Anthony Hui 1 µ 222 9:25-11:10 һѧѧ
108 Victor  Huynh µ¶ 111 9:25-11:10
139   Patrick Ji ʮ Ƽ 208 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
325 ó Bryan Jiang ѧǰС2 Ԭ 139 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
19   Jamie Jiang ߲2 ͮ 216 11:20-1:05 GYM 10:20-11:10
231 Shuhong Jiang ˽ GYM 9:25-10:15
325 Sofia Jiang ƴ 110 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
338 Alec Jiao ҵ 204 10:20-1:05
338 ͩ Danny Jiao ѧǰС1 ΰ 135 9:25-11:10 һѧѧ
338 ݼ Elena Jiao Ų 215 11:20-1:05 һѧѧ
328 Kelly Jin 1 յ 220 11:20-1:05
97   ϣ Michelle Jin IJ1 117 9:25-11:10 С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10
222   Jeffrey Jing IJ2 Ƿ 221 9:25-11:10
222   Tiffany Jing 2 ڛ 114 9:25-11:10
201 Jillian Jou 1 µ 222 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
201   Vivian Jou Ƿ 221 11:20-1:05 GYM 10:20-11:10
39   Caroline Ju IJ3 յ 220 9:25-11:10 ΰ 112 11:20-12:10
39   Katherine Ju 2 ڛ 114 9:25-11:10 ΰ 112 11:20-12:10
298   Poyang Kang ˲ 223 11:20-1:05 Χ 132 9:25-11:10
332 Ashley Kaplan CSL ѧǰ Ӣ 124 9:25-11:10
204 Sarah Karam CSLһ 223 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
205 Ӿ Jin  Kim ߲ 224 11:20-1:05
205 ־ѫ Richard Kim ˲ 212 11:20-1:05
392 Ӣ Derek  Kong CSLһ 223 9:25-11:10 һѧѧ
181 ܷ Jeffrey Kong ˲ 223 11:20-1:05 2 Kevin Lu 206 10:20-11:10
181 Jennifer Kong 1 µ 222 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
399 Michelle Kong 216 9:25-11:10
163  ά Ethan Kwok С2 ƽ 12:15-1:05 need to pay $60 for this extra class
163  ά Ethan Kwok 2 ڛ 114 9:25-11:10 С1 Ԫ 11:20-12:10
163   Samentha Kwok 219 11:20-1:05 й 208 10:20-11:10
163   Samentha Kwok 1 Զ 9:25-10:10 need to pay $60 for this extra class
148 Gi Gi Lam IJ1 117 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
148   Wendy Lam ߲ 224 11:20-1:05
69 Darren Lau 2 ڛ 114 9:25-11:10 С1 Ԫ 11:20-12:10
320 Donnie Lee CSLһ 223 9:25-11:10
320 Eunhee Lee CSLһ 223 9:25-11:10
289 Jack  Lee ѧǰ 113 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
320 Mira Lee CSLһ 223 9:25-11:10
36   Philip Lee 2 ڛ 114 9:25-11:10 С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10
87 α Jason Lei һ1 ʯ 225 9:25-11:10 ͯ滭 117 11:20-12:10
89   Emily Leung IJ1 117 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
415 Sabrina Lew ƴ 110 9:25-11:10
415 Victoria Lew ѧǰС1 ΰ 135 9:25-11:10
32 Alice Li 1 յ 220 11:20-1:05 1 Զ 9:25-10:10
420 Andy Li GYM 9:25-10:10
259  ʫ Christine Li ߲ 224 11:20-1:05
281 Dana Li Ų 215 11:20-1:05 1 Զ 9:25-10:10
420 Daniel Li GYM 9:25-10:10
330 Edward Li 2 ڛ 114 9:25-11:10
357 ΰ Gerald Li 2 227 11:20-1:05 й´ ͯ 215 10:20-11:10
32 Grace Li 1 յ 220 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
357 ΰ Hovey Li ߲2 ͮ 216 11:20-1:05
233 Ida Li һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
122  Ȫ Irena Li ߲2 ͮ 216 11:20-1:05 й 208 10:20-11:10
122  Ȫ Irena Li 滭1 ά 125 9:25-10:10
233 ޱ Ivy Li 1 µ 222 9:25-11:10 赸С2 GYM 12:15-1:05
122  һ Jacky Li 滭1 ά 125 9:25-10:10
122  һ Jacky Li 1 յ 220 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
78   Joanna Li IJ2 Ƿ 221 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
140  һ Kenneth Li ߲ 224 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
121   Lawrence Li IJ2 Ƿ 221 9:25-11:10 С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10
121   Lawrence Li С2 ƽ 12:15-1:05
72   Marshall Li ߲2 ͮ 216 11:20-1:05 GYM 9:25-10:10
312 û Nancy Li һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10 С 110 11:20-12:10
121   Rachel Li 3 224 9:25-11:10 СС ³ 111 11:20-12:10
121   Rachel Li 滭С2 ά 125 12:15-1:05
280  ˼ Sally Li Ų 215 11:20-1:05 滭1 ά 125 9:25-10:10
122   Serena Li ͯ滭 117 11:20-12:10
122   Serena Li 3 224 9:25-11:10 滭С2 ά 125 12:15-1:05
358 Shanny Li 赸С1 GYM 11:20-12:10 need to pay $60 for this extra class
277   Warren Li ߲2 ͮ 216 11:20-1:05 й´ ͯ 212 10:20-11:10
9   ʫ Ashley Liang һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10 ͯ滭 117 11:20-12:10
301   Meiyan Liang ˽ GYM 9:25-10:15
9 ѩ Sarah Liang ͮ
206 10:20-11:10
9 ѩ Sarah Liang ߲1 222 11:20-1:05 Ȥζ˿컨1 212 9:25-10:10
190   David Liao ʮ Judy Chen 210 11:20-1:05
421 һ Qingyi Liao ƴ 110 9:25-11:10 С2 Sze-Leung Kwok 11:20-12:10
419 Lawrence Lim ƴ 110 9:25-11:10 С2 Sze-Leung Kwok 11:20-12:10
419 Victor Lim ѧǰС2 Ԭ 139 9:25-11:10 С2 Sze-Leung Kwok 11:20-12:10
383 Charles Lin ѧǰС1 ΰ 135 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10 һѧѧ
144   Cindy Lin Ƿ 221 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
144   Cindy Lin Ȥζ˿컨1 212 9:25-10:10
144   Joey Lin 2 ڛ 114 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
144   Joey Lin 赸С2 GYM 12:15-1:05 need to pay $60 for this extra class
47 Ѹ Joseph Lin ѧǰС2 Ԭ 139 9:25-11:10 С1 Ԫ 11:20-12:10
71   Michelle Lin ʮ Judy Chen 210 11:20-1:05
67   Nolan Lin һ1 ʯ 225 9:25-11:10 С 110 11:20-12:10
47   Vincent Lin IJ1 117 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
396 ӯ Vivianna Lin Ų 215 11:20-1:05 1 Զ 9:25-10:10
396 ں Lin ˲ 212 11:20-1:05 1 Զ 9:25-10:10
143   Adanna Ling ߲2 ͮ 216 11:20-1:05 GYM 10:20-11:10
15 Jeffery Ling ߲2 ͮ 216 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
15 t Michelle Ling һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
228   Alan Liu 1 յ 220 11:20-1:05 1 Զ 9:25-10:10
133   Antonia Liu IJ1 117 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
133   Carissa Liu һ2 Ƽ 219 9:25-11:10 ͯ滭 117 11:20-12:10
246   Christopher Liu ˲ 212 11:20-1:05 1 Kevin Lu 206 9:25-10:10
40   Daniel Liu 2 ڛ 114 9:25-11:10 С 110 11:20-12:10
278   Dominic Liu ˲ 223 11:20-1:05
60  ѩ Emily Liu 2 227 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
63   Emily Liu ߲1 222 11:20-1:05
153   Eric Liu ߲1 222 11:20-1:05 1 Զ 9:25-10:10
279 ˼Զ Eric Liu 1 µ 222 9:25-11:10 С2 ƽ 12:15-1:05
146   Frances Liu ˲ 223 11:20-1:05 ͮ
206 10:20-11:10
229   Jin Liu ʮ Ƽ 208 11:20-1:05
153   Kevin Liu 1 ˼ 115 9:25-11:10 С2 ƽ 12:15-1:05
372 ɯ Kristy Liu 1 յ 220 11:20-1:05 滭1 ά 125 9:25-10:10
287 Patrick Liu й´ ͯ 212 10:20-11:10
287 Patrick Liu ߲ 224 11:20-1:05 滭1 ά 125 9:25-10:10
145 Ф   Sabrina Liu ߲2 ͮ 216 11:20-1:05 Ȥζ˿컨1 212 9:25-10:10
228 Sophie Liu һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
54  ΰ Wei Liu ̫
232   Yuxuan Liu 1 µ 222 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
240   Shirley Lo 2 227 11:20-1:05
221 ¦   Cindy Lou ˽ GYM 9:25-10:15
51 ¬   Alphan Lu µ¶ 111 9:25-11:10
51 ¬   Jeffrey Lu µ¶ 111 9:25-11:10
276 ½   Kaylyn Lu ѧǰ 113 9:25-11:10
339 ½ Kelly Lu IJ2 Ƿ 221 9:25-11:10
361 · kevin Lu 3 224 9:25-11:10 С2 Sze-Leung Kwok 11:20-12:10
51 ¬   Kevin Lu µ¶ 111 9:25-11:10
85 ½   Rachel Lu IJ3 յ 220 9:25-11:10
85 ½   Stephen Lu IJ3 յ 220 9:25-11:10
334 ¬ Qian Lu  CSLһ 223 9:25-11:10
334 ¬ Ting Xu Lu  CSLһ 223 9:25-11:10
334 ¬ Xin Lu  IJ2 Ƿ 221 9:25-11:10
212 ·  Ө Ashley Luh 216 9:25-11:10 滭С2 ά 125 12:15-1:05
212 ·   Justin Luh ߲2 ͮ 216 11:20-1:05 й´ ͯ 212 10:20-11:10
212 ·   Preston Luh һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10
148   Zong Qi Luh ߲2 ͮ 216 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
333 James Luo ÷ 112 9:25-11:10 ͯ滭 117 11:20-12:10
363   Michelle Luo Ų 215 11:20-1:05 滭1 ά 125 9:25-10:10
138  õ Miranda Luo 1 ˼ 115 9:25-11:10 ͯ滭 117 11:20-12:10
93   Rachel Luo ߲1 222 11:20-1:05 GYM 10:20-11:10
93   Rellie Luo ʮ Judy Chen 210 11:20-1:05 GYM 10:20-11:10
138   Ryan luo ҵ 204 10:20-1:05 GYM 9:25-10:10
273   Brian Ma 216 9:25-11:10
83   Celena Ma Ų 225 11:20-1:05 Сٴ ³ 210 9:25-10:15
273   Edward Ma 216 9:25-11:10
77   Kevin Ma Ų 225 11:20-1:05 GYM 9:25-10:10
77   Roger Ma Ų 225 11:20-1:05 GYM 9:25-10:10
257  ˼ Siqi Ma 1 ˼ 115 9:25-11:10 С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10
96 ë   Emily Mao й 208 10:20-11:10
96 ë   Emily Mao ߲1 222 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
37 ë   Maiya Mao 2 ڛ 114 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10
96 ë   Michael Mao ѧǰ 113 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
66   Victoria Maung 3 224 9:25-11:10 С 110 11:20-12:10
92   Dorisa Meng 滭1 ά 125 9:25-10:10 need to pay $60 for this extra class
92   Dorisa Meng Ƿ 221 11:20-1:05 GYM 10:20-11:10
244   Charles Ming 3 224 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
244   Eric Ming 3 224 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
3 Ī   Cassandra Moe 216 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10 waiting list for drawing 2nd place
88   Jenny Mu ҵ 204 10:20-1:05 SATIIĿ 214 11:20-1:05
191 Sandra Myer 2 ڛ 114 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
185 κ Ѽ Amy Ngai ѧǰ 113 9:25-11:10 ͯ滭 117 11:20-12:10
185 Brian Ngai ѧǰ 113 9:25-11:10 ͯ滭 117 11:20-12:10
385 ţ ɭ Allison Niu CSLһ 223 9:25-11:10 һѧѧ
385 ţ Katherine Niu IJ2 Ƿ 221 9:25-11:10 һѧѧ
354 Simran Ohri CSL ѧǰ Ӣ 124 9:25-11:10
102   Samuel Pan ˲ 223 11:20-1:05
410 Jewell Papowitz 1 յ 220 11:20-1:05
38 ƽ   Christina Ping IJ3 յ 220 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10
38 ƽ   Jason Ping 2 ڛ 114 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10
299 Ru Qin ˽ GYM 9:25-10:15
101   Edward Qiu ˲ 212 11:20-1:05 1 Kevin Lu 206 9:25-10:10
101   Jeffrey Qiu 1 յ 220 11:20-1:05 1 Kevin Lu 206 9:25-10:10
224   Charles Qu һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10
340 Eric Rao 2 ڛ 114 9:25-11:10 С2 Sze-Leung Kwok 11:20-12:10
195 Dennis Ren ѧǰС2 Ԭ 139 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
195 Methew Ren ѧǰС2 Ԭ 139 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
164   Rebecca Ren ҵ 204 10:20-1:05 滭1 ά 125 9:25-10:10
195   Vivi Ren ˲ 212 11:20-1:05 й´ ͯ 212 10:20-11:10
416 Caeli Robinson CSL ѧǰ Ӣ 124 9:25-11:10
416 Dylan Robinson 1 µ 222 9:25-11:10
305 ü Emi  Royama Ƿ 221 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
16 ɳ   Samantha Sardina 1 ˼ 115 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
42  ά Ethan W. Shan 136 9:25-11:10
159  Ѹ Harry She 216 9:25-11:10 С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10
159  Ѹ Jimmy She µ¶ 111 9:25-11:10 С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10
70 л   Christine Shea IJ2 Ƿ 221 9:25-11:10 赸С2 GYM 12:15-1:05
70 л   Monica Shea 滭1 ά 125 9:25-10:10 need to pay $60 for this extra class
70 л   Monica Shea ߲ 224 11:20-1:05 GYM 10:20-11:10
70 л  ΰ Victor Shea ѧǰ 113 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
120   Alex Shen Ƿ 221 11:20-1:05 Χ 132 9:25-11:10
120   Allen Shen ѧǰ 113 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
172 ʦ   Eric Shi 1 ˼ 115 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10
75 ʯ   Evan Shi ߲1 222 11:20-1:05
370 ʯ һ Jonathan Shi һ2 Ƽ 219 9:25-11:10
350 ʩ ĵ Naomi Shi Ų 225 11:20-1:05
368 Christina Shih ѧǰС2 Ԭ 139 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
342 Kaci Shu  1 յ 220 11:20-1:05 滭1 ά 125 9:25-10:10
136 Ѧ Դ Elise Shue 216 9:25-11:10
136 Ѧ Katharine Shue 216 9:25-11:10
136 Ѧ Sophia Shue 216 9:25-11:10
136 Ѧ Stephanie Shue 216 9:25-11:10 need to pay$27 for 3 sets of 2 cer
418 Naomi Sia ƴ 110 9:25-11:10
7    Serena Siu 136 9:25-11:10
7   Tristan Siu CSLһ 223 9:25-11:10
124  ѩ Skyler Snow һ1 ʯ 225 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
124 Wendy Snow ̫
125   Alan Song Ƿ 221 11:20-1:05
30   Brian Song Ƿ 221 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
106   Colin Song 2 ڛ 114 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
316 ԰ʢ Gavin Song ѧǰС1 ΰ 135 9:25-11:10
316 ε Gillion Song һ1 ʯ 225 9:25-11:10
183  ܰ Helen Song 2 227 11:20-1:05 2 Kevin Lu 206 10:20-11:10
103   John Soong ʮ Judy Chen 210 11:20-1:05 й´ ͯ 212 10:20-11:10
349 Jing Su Ų 215 11:20-1:05
62   Sophia Su Ƿ 221 11:20-1:05
227   Amy Sun 219 11:20-1:05 134 9:25-10:10
227   Amy Sun 滭2 ά 125 10:20-11:10 need to pay $60 for this extra class
175   Jacqueline Sun 1 յ 220 11:20-1:05 Ȥζ˿컨1 212 9:25-10:10
175   Janet Sun ҵ 204 10:20-1:05 й 208 10:20-11:10
227   Michael Sun ʮ Judy Chen 210 11:20-1:05 GYM 9:25-10:10
243 С Michael Sun-Huang С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10 need to pay $60 for this extra class
243 С Michael Sun-Huang IJ1 117 9:25-11:10 滭С2 ά 125 12:15-1:05
293 ˾   Jay Shen-Jie M. Syz 136 9:25-11:10
293 ˾   Kelly Shen-Ming Syz 136 9:25-11:10 С 110 11:20-12:10
293 ˾   Steve  Syz IJ2 Ƿ 221 9:25-11:10 ΰ 112 11:20-12:10
127   Jenny Takahara ˲ 212 11:20-1:05 134 9:25-10:10
230 Alexis Tanchoco µ¶ 111 9:25-11:10 滭С2 ά 125 12:15-1:05
230 Alyssa Tanchoco µ¶ 111 9:25-11:10 滭С2 ά 125 12:15-1:05
230 Andrew Tanchoco µ¶ 111 9:25-11:10 С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10
296 Justin Tang 2 Kevin Lu 206 10:20-11:10
296 Justin Tang ߲1 222 11:20-1:05 GYM 9:25-10:10
238 Thoon 1 µ 222 9:25-11:10
209   Ȼ  Rachel Tian ߲2 ͮ 216 11:20-1:05 ͮ
206 10:20-11:10
4   Hubert Tian һ1 ʯ 225 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
254 Robert Tinder 216 9:25-11:10
254   ͬ Samuel Tinder 216 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
192 ͯ   Feiming Tong ̫
115   Դ Mona Tong 136 9:25-11:10
161   Carol Tsao һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10 ͯ滭 117 11:20-12:10
161   Kevin Tsao ߲2 ͮ 216 11:20-1:05 2 Kevin Lu 206 10:20-11:10
169   Shannon Tsao ߲2 ͮ 216 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
53  ΰ William Tso һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
53   Winnie Tso CSL ѧǰ Ӣ 124 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
14  Ӣ Edison Tsui 1 ˼ 115 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
34   Michelle Tu ߲1 222 11:20-1:05
23 ξ Karisa Tzeng 2 227 11:20-1:05 ͮ
206 10:20-11:10
356 Katherine Vandermel ѧǰ 113 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
247 Kara Vo CSLһ 223 9:25-11:10
131 Ԫ Alex Wang 1 µ 222 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
272  ݷ ݷ Amy Wang Ų 225 11:20-1:05
314 Andrew Wang 3 224 9:25-11:10 С2 ƽ 12:15-1:05
256   Angela Wang ˲ 212 11:20-1:05 ͮ
206 10:20-11:10
275   Brain Wang Ų 215 11:20-1:05
157  һ Ȼ Bridget Wang ͯ滭 117 11:20-12:10
157  һ Ȼ Bridget Wang һ2 Ƽ 219 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
390 Christina Wang 134 9:25-10:10
390 Christina Wang 2 227 11:20-1:05 GYM 10:20-11:10
291   Emily Wang ˲ 212 11:20-1:05 й 208 10:20-11:10
291   Emily Wang Ȥζ˿컨1 212 9:25-10:10
41 Eric Wang 2 ڛ 114 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
314 Harrison Wang 3 224 9:25-11:10 С2 ƽ 12:15-1:05
311 Heather Wang 136 9:25-11:10
182   Henry Wang Ų 215 11:20-1:05 2 Kevin Lu 206 10:20-11:10
186   Jacky Wang Ƿ 221 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
351 Janice Wang ˲ 223 11:20-1:05 1 Զ 9:25-10:10
311 Jason Wang 136 9:25-11:10
182   JiaKang Wang ̫
147   Joanne Wang 滭1 ά 125 9:25-10:10 need to pay $60 for this extra class
147   Joanne Wang 2 227 11:20-1:05 GYM 10:20-11:10
6  Ҳ · Jocelyn Wang Ų 225 11:20-1:05 й 208 10:20-11:10
263   Jordan Wang һ2 Ƽ 219 9:25-11:10 С1 Ԫ 11:20-12:10
275   Joseph Wang 2 ڛ 114 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10
173   Josephine Wang IJ2 Ƿ 221 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
196   Katherine Wang ߲1 222 11:20-1:05 ͮ
206 10:20-11:10
274   Kelvin Wang ˲ 223 11:20-1:05 2 Kevin Lu 206 10:20-11:10
112   Lijia Wang ҵ 204 10:20-1:05 SATIIĿ 214 11:20-1:05
381 Michael Wang 2 Kevin Lu 206 10:20-11:10 need to pay $60 for this extra class
381 Michael Wang Ų 225 11:20-1:05 滭1 ά 125 9:25-10:10
112   Mike Wang 2 227 11:20-1:05 1 Kevin Lu 206 9:25-10:10
179   Oliver Wang һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10 ͯ滭 117 11:20-12:10
263   Olivia Wang 136 9:25-11:10 滭С2 ά 125 12:15-1:05
263   Perri Wang һ2 Ƽ 219 9:25-11:10 滭С2 ά 125 12:15-1:05
6  Ҳ ɽ Preston Wang ߲1 222 11:20-1:05 2 Kevin Lu 206 10:20-11:10
217   Richard Wang 219 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
157   Ĭ Sarah Wang Ƿ 221 11:20-1:05 滭1 ά 125 9:25-10:10
157   Ĭ Sarah Wang GYM 10:20-11:10
390    Sean Wang Ų 215 11:20-1:05 й´ ͯ 212 10:20-11:10
390    Sean Wang GYM 9:25-10:10
381 Tiffany Wang SATIIĿ 214 11:20-1:05
147   Waley Wang Ų 225 11:20-1:05 й´ ͯ 212 10:20-11:10
231 ĵ Wendi Wang 2 227 11:20-1:05
231 Wenli Wang ߲1 222 11:20-1:05
231 Wenrui Wang һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
186   Ӣ Yuky Wang Ƿ 221 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
423 κ Alexander Wei ƴ 110 9:25-11:10 С1 Ԫ 11:20-12:10
424 Sammy Wilson ѧǰС2 Ԭ 139 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10
198   ž Allison Wong һ2 Ƽ 219 9:25-11:10 СС ³ 111 11:20-12:10
400 ݰ Andrew Wong ÷ 112 9:25-11:10
400 Brandon Wong ÷ 112 9:25-11:10
261   Christina Wong IJ3 յ 220 9:25-11:10
365 ѩ Emily Wong 滭2 ά 125 10:20-11:10 need to pay $60 for this extra class
365 ѩ Emily Wong 219 11:20-1:05
198 Johnathan Wong ѧǰС1 ΰ 135 9:25-11:10 С1 Ԫ 11:20-12:10
365 ½ Raymond Wong 219 11:20-1:05 1 Kevin Lu 206 9:25-10:10
168 Victoria Wong ѧǰС2 Ԭ 139 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
130 Yayi Wong ˽ GYM 9:25-10:15
301   Anthony Wu 2 227 11:20-1:05 1 Զ 9:25-10:10
301 ݼ ݶ Cindy Wu Ų 225 11:20-1:05 1 Զ 9:25-10:10
255   Fang  Wu ߲ 224 11:20-1:05 2 Kevin Lu 206 10:20-11:10
306 ƽ Janie Wu CSL ѧǰ Ӣ 124 9:25-11:10
117   Justin Wu 3 224 9:25-11:10 С1 Ԫ 11:20-12:10
162  ܲ Kelly Wu CSLһ 223 9:25-11:10 С 110 11:20-12:10
380 ǽ Kevin Wu һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10 ΧС 132 11:20-1:05
306 Madison Wu CSL ѧǰ Ӣ 124 9:25-11:10
44   Patrick Wu IJ3 յ 220 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
411 Ƽ Ping Wu ̫
269  С Sherry Wu ˲ 212 11:20-1:05
192  һ Yiyan Wu ̫
367 л Sherry Xia ʮ Judy Chen 210 11:20-1:05
207   Allison Xiao ÷ 112 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
207   Allison Xiao 赸С1 GYM 11:20-12:10
145 Ф  ӱ Amy Xiao 3 224 9:25-11:10 赸С2 GYM 12:15-1:05
234 Ф   Bowen Xiao 1 յ 220 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
145 Ф   Jessica Xiao ʮ Ƽ 208 11:20-1:05 GYM 10:20-11:10
234 Ф   Jizhong Xiao ̫
188   Vivian Xiao Ȥζ˿컨1 212 9:25-10:10
188   Vivian Xiao ߲2 ͮ 216 11:20-1:05
207   Winston Xiao 1 յ 220 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
207   Winston Xiao 1 Զ 9:25-10:10
284 л   Jamie Xie Ų 215 11:20-1:05
271 Evan Xin ѧǰ 113 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
24  ڱ Alan Xing 2 227 11:20-1:05
382 Annabelle Xing 赸С1 GYM 11:20-12:10 need to pay $60 for this extra class
382 Annabelle Xing ѧǰ 113 9:25-11:10 һѧѧ
95   Jack Xiong 219 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
95   Peter Xiong ˲ 212 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
116   Andrew Xu 219 11:20-1:05 1 Զ 9:25-10:10
73   ľ Andrew Xu ҵ 204 10:20-1:05
113   Annie Xu 2 227 11:20-1:05
11   Charles Xu ߲ 224 11:20-1:05 1 Kevin Lu 206 9:25-10:10
11   Christopher Xu ߲ 224 11:20-1:05 1 Kevin Lu 206 9:25-10:10
294   Eddie Xu IJ3 յ 220 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
81 Jefferson Xu 2 ڛ 114 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
154   Jeffrey Xu 136 9:25-11:10 С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10
210  Ե Joseph Xu 1 ˼ 115 9:25-11:10 С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10
116   Matthew Xu IJ2 Ƿ 221 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
188   Rebeca Xu 1 ˼ 115 9:25-11:10 ΰ 112 11:20-12:10
81   Stephanie Xu ߲1 222 11:20-1:05 1 Զ 9:25-10:10
337 Stephen Xu ѧǰС1 ΰ 135 9:25-11:10 С2 Sze-Leung Kwok 11:20-12:10
405 ԭ Xiao Yuan Xu ̫
154 YiXiong Xu ̫
156  ˼ Kenneth Yan IJ1 117 9:25-11:10 С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10
156  ˼ Kenneth Yan С2 ƽ 12:15-1:05 need to pay $60 for this extra class
17   Lily Yan 3 224 9:25-11:10 赸С2 GYM 12:15-1:05
17   Lily Yan С2 Sze-Leung Kwok 11:20-12:10
156  ˼ Margaret Yan ѧǰС2 Ԭ 139 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
187   Amy Yang ߲ 224 11:20-1:05 1 Զ 9:25-10:10
46   Anthony Yang IJ1 117 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
31   Bruce Yang IJ1 117 9:25-11:10 С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10
426 Henry Yang ƴ 110 9:25-11:10 С2 Sze-Leung Kwok 11:20-12:10
160 ܰ Isabelle Yang CSL ѧǰ Ӣ 124 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
303 ͷ Ivan Yang һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10
65   Jacqueline Yang 2 227 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
215 Jason Yang һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
46   Jennifer Yang һ1 ʯ 225 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
167   Kenny Yang Ų 215 11:20-1:05 2 Kevin Lu 206 10:20-11:10
303 Kevin Yang һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10
160 Michael Yang CSL ѧǰ Ӣ 124 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
327 ӱ Sherry Yang ѧǰС1 ΰ 135 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
65 Tiffany Yang ѧǰС2 Ԭ 139 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
426 ΰ Tong Yang ƴ 110 9:25-11:10 С2 Sze-Leung Kwok 11:20-12:10
384 Vicky Yang ѧǰС1 ΰ 135 9:25-11:10 ͯ滭 117 11:20-12:10
234 Ҷ   Jing Ye ̫
264 Ҷ   Matthew Ye IJ1 117 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
264 Ҷ Ronald Ye ѧǰ 113 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
208 Ҷ   William Ye ߲ 224 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
270   Ivan Yeung 136 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10
249    Ritchey Yeung 219 11:20-1:05 GYM 9:25-10:10
249   Ԫ Ritchey Yeung 2 Զ 10:20-11:10
249 ˷ Roger Yeung 3 224 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
249 ˷ Roger Yeung С2 ƽ 12:15-1:05
270   Zoe Yeung 136 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10
310 Rebecca Yin IJ3 յ 220 9:25-11:10
406 Ҷ Prescott Yip 216 9:25-11:10
273   Ӣ Mi Y. Yoon 216 9:25-11:10
99   Alvin Yu ߲2 ͮ 216 11:20-1:05 й´ ͯ 212 10:20-11:10
98 Audrey Yu һ1 ʯ 225 9:25-11:10
141   Chad Yu ѧǰ 113 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
141   Dalton Yu 2 ڛ 114 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
223   David Yu IJ1 117 9:25-11:10 С1 Ԫ 11:20-12:10
216   Helen Yu ߲1 222 11:20-1:05
8   Keelie Yu IJ1 117 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
8   Kevin Yu ҵ 204 10:20-1:05 SATIIĿ 214 11:20-1:05
297   Larry Yu SATIIĿ 214 11:20-1:05
300 Խ Marvin Yu 1 µ 222 9:25-11:10 С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10
285   Thomas Yu Ƿ 221 11:20-1:05 1 Զ 9:25-10:10
134 Ԭ   Alex Yuan ߲1 222 11:20-1:05
10 Ԭ   Gavin Yuan ߲2 ͮ 216 11:20-1:05 ͮ
206 10:20-11:10
177 Ԭ  ׿ William Yuan 2 227 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
177 Ԭ  ׿ Stephanie Yuen ҵ 204 10:20-1:05 Ȥζ˿컨1 212 9:25-10:10
177 Ԭ   Tak Sun Yuen ̫
253   ɭ Ethan Zang ߲2 ͮ 216 11:20-1:05 ͮ
206 10:20-11:10
317 Alexader Zeng ѧǰС1 ΰ 135 9:25-11:10 С2 Sze-Leung Kwok 11:20-12:10
213   Amy Zeng 2 227 11:20-1:05 Χ 132 9:25-11:10
398 ׻ Bryant Zeng ҵ 204 10:20-1:05
371 Ada  Zhang һ2 Ƽ 219 9:25-11:10 GYM 10:20-11:10
371 Andy Zhang һ2 Ƽ 219 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
290   Angela Zhang 滭1 ά 125 9:25-10:10 need to pay $60 for this extra class
290   Angela Zhang 2 227 11:20-1:05 GYM 10:20-11:10
169   Billy Zhang ߲ 224 11:20-1:05 滭2 ά 125 10:20-11:10
118   Ȼ Brandon Zhang 136 9:25-11:10
12   Brandon Zhang IJ2 Ƿ 221 9:25-11:10
395 ϧ¡ Brian Zhang ˲ 212 11:20-1:05 й´ ͯ 212 10:20-11:10
321 Brian Zhang 219 11:20-1:05
292   ¡ Bruce Zhang 136 9:25-11:10 С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10
309 Catherine Zhang 滭С2 ά 125 12:15-1:05
309 Catherine Zhang 1 ˼ 115 9:25-11:10 С2 Sze-Leung Kwok 11:20-12:10
425 ֪ Clark Zhang ѧǰС2 Ԭ 139 9:25-11:10 С1 Ԫ 11:20-12:10
344 Huyang Zhang ߲2 ͮ 216 11:20-1:05 2 Kevin Lu 206 10:20-11:10
18 Jason Zhang һ1 ʯ 225 9:25-11:10 С1 Ԫ 11:20-12:10
18 Jeslyn Zhang ѧǰС2 Ԭ 139 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
290   Jonathan Zhang ˲ 223 11:20-1:05 Χ 132 9:25-11:10
266 ӡ Julie Zhang 1 µ 222 9:25-11:10 滭С2 ά 125 12:15-1:05
114   Justin Zhang ʮ Ƽ 208 11:20-1:05 йʶ 204 9:25-10:15
104   Kevin Zhang 136 9:25-11:10
79   Laura Zhang IJ3 յ 220 9:25-11:10 С1 ƽ 11:20-12:10
379 Mandy Zhang ѧǰС1 ΰ 135 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
54   Matilda Zhang Ƿ 221 11:20-1:05 2 Kevin Lu 206 10:20-11:10
299 Mei Zhang ƴ 110 9:25-11:10 С 110 11:20-12:10
114 Nick Zhang һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
12 Raymond Zhang ѧǰС2 Ԭ 139 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
171   Shane Zhang 1 յ 220 11:20-1:05
250   Sherry Zhang SATIIĿ 214 11:20-1:05
114   Simon Zhang IJ1 117 9:25-11:10 С2 ƽ 12:15-1:05
266 Steven Zhang һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
104   Yiming Zhang ʮ Ƽ 208 11:20-1:05 й 208 10:20-11:10
104   Yiming Zhang Ȥζ˿컨1 212 9:25-10:10
348 Alexander Zhao ˲ 212 11:20-1:05 GYM 9:25-10:10
348 Andrew Zhao 滭С1 ά 125 11:20-12:10 need to pay $60 for this extra class
348 Andrew Zhao IJ2 Ƿ 221 9:25-11:10
142 Raymond Zhao 1 ˼ 115 9:25-11:10
35 ֣   ʤ Andrew Zheng IJ2 Ƿ 221 9:25-11:10 С1 Ԫ 11:20-12:10
90 ֣   Ȼ Ashlynn Zheng С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10
90 ֣   Ȼ Ashlynn Zheng 1 ˼ 115 9:25-11:10 滭С2 ά 125 12:15-1:05
383 Darren Zheng ѧǰС1 ΰ 135 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10 һѧѧ
90 ֣   Elaine Zheng 1 յ 220 11:20-1:05 滭1 ά 125 9:25-10:10
130 ֣ Jacky Zheng ѧǰ 113 9:25-11:10 С GYM 11:20-12:10
35 ֣   Jessica Zheng IJ3 յ 220 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
130 ֣ Joey Zheng ѧǰ 113 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
383 Karen Zheng CSLһ 223 9:25-11:10 ֽС 139 11:20-12:10 һѧѧ
26 ֣   ޥ Marina Zheng ˲ 212 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
35 ֣   Sida Zheng IJ3 յ 220 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
295   Justin Zhong һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
206   Դ Max Zhong ˲ 212 11:20-1:05 й´ ͯ 212 10:20-11:10
206   Ǭ Vera Zhong ߲1 222 11:20-1:05 2 Kevin Lu 206 10:20-11:10
68   Amanda Zhou Ų 215 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
52   B Bohao Zhou ߲ 224 11:20-1:05 2 Kevin Lu 206 10:20-11:10
68   Brenda Zhou Ų 215 11:20-1:05 2 Զ 10:20-11:10
346 daina Zhou ˲ 223 11:20-1:05 й 208 10:20-11:10
304 Elizabeth Zhou һ1 ʯ 225 9:25-11:10 С 110 11:20-12:10 һѧѧ
68 Jonathan Zhou ѧǰС2 Ԭ 139 9:25-11:10
225   Joyce Zhou Ų 225 11:20-1:05 GYM 10:20-11:10
52   Katherine Zhou 1 µ 222 9:25-11:10 赸С1 GYM 11:20-12:10
304 Kathryn Zhou һ1 ʯ 225 9:25-11:10 С 110 11:20-12:10 һѧѧ
149   ѩ Michelle Zhou µ¶ 111 9:25-11:10 滭С2 ά 125 12:15-1:05
422 Ŀ Vincent Zhou ƴ 110 9:25-11:10 С2 Sze-Leung Kwok 11:20-12:10
129   Aileen Zhu 219 11:20-1:05 GYM 10:20-11:10
28  Խ Alice Zhu йʶ 204 9:25-10:15
28  Խ Alice Zhu ߲2 ͮ 216 11:20-1:05 ͮ
206 10:20-11:10
387 S Benjamin Zhu 216 9:25-11:10 С2 Sze-Leung Kwok 11:20-12:10
28  Ө Emma Zhu һ3 ׯݺ 227 9:25-11:10 滭С1 ά 125 11:20-12:10
132 ˼ Hansi Zhu ѧǰ 113 9:25-11:10 ׶滭 113 11:20-12:10
241   Jenna Zhu ˲ 212 11:20-1:05 ͮ
206 10:20-11:10
279 ÷ Mei Zhu ˽ GYM 9:25-10:15
214   Zhongyang Zhu 3 224 9:25-11:10 С1 Kevin Lu 136 11:20-12:10
2   Lillian Zou ֽС 139 11:20-12:10
2   Lillian Zou IJ1 117 9:25-11:10 赸С2 GYM 12:15-1:05
1 Sophia Zuo 滭С1 ά 125 11:20-12:10
1 Sophia Zuo 136 9:25-11:10 赸С2 GYM 12:15-1:05
286 Gianfranco ̫
403 v ˽ GYM 9:25-10:15
377 κ ̫
38 ̫
394 С ̫
403 v ̫
407 ̫
407 չ ̫
413 ̫
417 SATIIĿ 214 11:20-1:05